Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

H θεραπευτική δύναμη της προσευχής!

Άραγε, η προσευχή θεωρείται ΣΕΘ - Συμπληρωματική - Εναλλακτική Θεραπεία?


Από την παραπάνω μελέτη αποσπασματικά:

Οι ερευνητές των ΣΕΘ έχουν ταξινομήσει την προσευχή ως παρέμβαση νου - σώματος, οπότε μέθοδο των ΣΕΘ. Κατά αυτό τον τρόπο πολυάριθμες επιδημιολογικές μελέτες χρήσης ΣΕΘ - που συμπεριλαμβάνουν την προσευχή - παρατηρούν συνεχή αύξηση χρήσης ΣΕΘ, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες φυλές και εθνικότητες.

Alternative medicine researchers and policy makers have classified prayer as a mind-body intervention, and thus, a modality of complementary and alternative medicine (CAM). As such, numerous epidemiological surveys of CAM utilization—which have included prayer—depict increasing CAM use, particularly in specific racial and ethnic groups.

Όταν η προσευχή συμπεριλαμβάνεται στις ΣΕΘ, η χρηστικότητα των ΣΕΘ αυξάνεται δραματικά. Το 2004 μία μελέτη εκτίμησης χρήσης ΣΕΘ σε 31,044 Αμερικανούς το 62% ανέφερε ότι έχει χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο 12μήνο διάστημα. Εάν εξαιρεθεί η προσευχή το ποσοστό μειώνεται στο 36%!

When prayer is included in CAM, utilization estimates increase dramatically। In a 2004 report of CAM use among 31,044 U.S. adults, 62% reported use of some form of CAM therapy during the prior 12-month period. When prayer for health reasons was excluded from the definition, only 36% of adults used CAM therapies in the prior 12-month period. This same report presented a list of the 10 CAM therapies most commonly used within the 12 months measured. Three (3) of the top 10 therapies included prayer (prayer for one's own health, prayer by others for one's own health, participation in a prayer group).

πηγη:http://spiros-reflexologia.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου